RONYTTTXT
TEAM TONI TEKKEN EXTREME TOURNAMENT

Eddy Gordo

Geral

Nome: Rony Barbosa
Estado: SP

S

Ronytttxt


BP: 253400


DAN
15

FTs Rankeadas

Total:

Vitórias:

Derrotas:

1054

518

536

stars
aproveitamento
49.1%

Ultimas FTs

#6206 - Rankeada - FT7
Temporada 14
Data: 2021-10-24
#6187 - Rankeada - FT7
Temporada 14
Data: 2021-10-16
#6186 - Rankeada - FT7
Temporada 14
Data: 2021-10-14